Translate

DADES D'INTERÈS

Els Nostres Inicis

El mes de febrer de 1996 el Ministerio de Educación i el British Council signaren un conveni amb la finalitat d’establir un marc de cooperació per a desenvolupar projectes curriculars integrats de l’ensenyament en llengua anglesa a determinats centres educatius públics de l’Estat espanyol, des de l’Educació Infantil fins a l’acabament de l’Educació Secundària Obligatòria. 
 A la nostra escola el projecte va començar l'any 1998.
  
Característiques pròpies

 Es desenvolupa des dels 3 anys (2on cicle d'etapa infantil-CEIP Sa Graduada) fins als 16 (4t ESO de l'IES Cap de Llevant). Els continguts, habilitats, metodologia i competències a treballar es desenvolupen a través d'un currículum que integra elements del sistema educatiu espanyol i britànic. A la vegada aquest currículum s'ha adaptat al currículum de les Illes Balears i en especial a les característiques pròpies del Nostre Centre.Per tal d'impartir el projecte, l'escola de Sa Graduada compta amb tres assessors lingüístics nadius i dues mestres amb especialitat d'anglès. Les àrees on es desenvolupa el projecte a l'etapa de primària són coneixement del medi, llengua i literatura anglesa i educació artística. A l'etapa d'infantil es desenvolupen de manera globalitzada. 
  
  
Presentació del Projecte British Sa Graduada, Maó
 

No comments:

Post a comment

AQUÍ TENIU UN VÍDEO SOBRE LA METODOLOGIA DEL PROJECTE